Ανάπτυξη Λογισμικού : Λευτέρης Ηλιόπουλος
Τρέχουσα Έκδοση
: 1.0.2
Περιβάλλον Χρήστη : Ελληνικά
Απαιτήσεις Συστήματος : Windows XP/Vista/7/8/10

Το Appointments είναι ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης ραντεβού. Περιλαμβάνει πελατολόγιο, εορτολόγιο και ετικετογράφο.

Χαρακτηριστικά

Απλή εγκατάσταση : σε λίγα λεπτά, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα.
Εύκολο στη χρήση : πλαίσια μηνυμάτων (message boxes) και tooltips, καθοδηγούν τον χρήστη σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος.
Ιδιότητες : κάθε άτομο καταχωρείται με ιδιότητα. Οι ιδιότητες καταχωρούνται μαζικά ή κάθε φορά μέσα από την καρτέλα του ατόμου.
Ιστορικό ραντεβού : η καρτέλα του ατόμου εκτός από τα στοιχεία του, περιλαμβάνει και έναν πίνακα με τα ραντεβού. Τα ακυρωμένα ραντεβού εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.
Αναζήτηση : η εύχρηστη φόρμα αναζήτησης βοηθάει τον χρήστη να βρει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί.
Εξαγωγή στοιχείων σε αρχείο
CSV : τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να αποθηκευτούν σε αρχείο CSV (ανοίγει με το Microsoft Excel).
Εορτολόγιο : μία εφαρμογή, σε σύνδεση με το πρόγραμμα, για να βρ
ίσκει ο χρήστης ποιοι γιορτάζουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ετικετογράφος : μία εφαρμογή, σε σύνδεση με το πρόγραμμα, για να εκτυπώνει ο χρήστης ετικέτες με τα ανάλογα δεδομένα.
Ασφάλεια με κωδικό : ο χρήστης εισάγει κωδικό κατά την είσοδό του στο πρόγραμμα, τον οποίο μπορεί να αλλάζει όσο συχνά θέλει.
Διαχείριση πολλαπλών χρηστών : το περιβάλλον εργασίας επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες. Επιπλέον ο κάθε χρήστης ενημερώνεται άμεσα για την ανανέωση των στοιχείων από τους υπόλοιπους χρήστες.