Ανάπτυξη Λογισμικού : Λευτέρης Ηλιόπουλος
 Τρέχουσα Έκδοση
: 3.0.1 ΝΕΑ
 
Περιβάλλον Χρήστη : Ελληνικά - Αγγλικά
 Απαιτήσεις Συστήματος : Windows XP/Vista/7/8/10

Το Finder είναι ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο αρχειοθέτησης και αναζήτησης πληροφοριών, για να οργανώσετε τo περιεχόμενο των αρχείων σας γρήγορα και αποτελεσματικά.

Νέα Χαρακτηριστικά

Διαχείριση ομάδων : ο διαχειριστής του προγράμματος μπορεί να διαχειριστεί τις ομάδες χρηστών. Επίσης μπορεί να ενημερωθεί για το ποιοί χρήστες είναι ενεργοί, ανά ομάδα.
Εμφάνιση εγγράφου στις ομάδες : το κάθε έγγραφο, μαζί με τα περιεχόμενά του, μπορεί να εμφανίζεται σε όλους τους χρήστες ή σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.
Προσωπικό αρχείο : ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό αρχείο εγγράφων που θα εμφανίζεται μόνο σε αυτόν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα δίνεται από τον διαχειριστή του προγράμματος σε κάθε χρήστη, ξεχωριστά.


Χαρακτηριστικά

Απλή εγκατάσταση : σε λίγα λεπτά, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα.

Εύκολο στη χρήση : πλαίσια μηνυμάτων (message boxes) και tooltips, καθοδηγούν τον χρήστη σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος.

Διαχείριση αρχείου : οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν όλο το αρχείο τους, συνολικά ή ανά είδος και τίτλο.
Καταχώρηση ειδών με περιεχόμενα : όλα τα δεδομένα καταχωρούνται ανά είδος και τίτλο και συνδέονται με πίνακα περιεχομένων.
Σύνδεση περιεχομένων με αρχεία : οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να συνδέσουν τα περιεχόμενα με αρχεία που έχουν δημιουργήσει και να τα ανοίξουν μέσα από το πρόγραμμα. Το κάθε αρχείο ανοίγει αυτόματα με την αντίστοιχη εφαρμογή στην οποία έχει δημιουργηθεί.
Βοηθητικές λίστες ειδών και τίτλων : οι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα είδη και τους τίτλους που θέλουν να διαχειριστούν, σε λίστες. Επίσης οι συγκεκριμένες λίστες ενημερώνονται αυτόματα με κάθε νέα καταχώρηση.
Αναζήτηση περιεχομένων : στην κεντρική οθόνη του προγράμματος, ο χρήστης εισάγει τις λέξεις ή την φράση που θέλει να αναζητήσει στα περιεχόμενα του αρχείου του, ανάλογα με τον τρόπο αναζήτησης που έχει ορίσει.
Ασφάλεια με κωδικό : ο χρήστης εισάγει κωδικό κατά την είσοδό του στο πρόγραμμα, τον οποίο μπορεί να αλλάζει όσο συχνά θέλει.
Διαχείριση πολλαπλών χρηστών : το περιβάλλον εργασίας επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από πολλούς χρήστες. Επιπλέον ο κάθε χρήστης ενημερώνεται άμεσα για την ανανέωση των στοιχείων από τους υπόλοιπους χρήστες.
Άμεση αλλαγή γλώσσας : ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει αμέσως την γλώσσα του περιβάλλοντος εργασίας. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι ελληνικά και αγγλικά.